Articole
  • Pentru Romani
  • 08 aprilie 2019
  • Grosu Elena

Locuitorii comunei SMÂRDAN din județul Galați vor fi conectați în proporție de sută la sută la rețeaua de apă si canalizare pana la sfârșitul anului 2020

Comuna Smârdan din județul Galați beneficiază de fonduri europene si guvernamentale pentru extinderea si modernizarea rețelei de apa si de canalizare fiind una din comunele incluse in “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în județul Galați în perioada 2014-2020“, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) şi implementat de APA CANAL S.A.

Primarul comunei Costică Stroea a declarat: “Lucrările din cadrul acestui proiect sunt in desfășurare, fiind începute încă din toamna anului 2018, la Cișmele si M. Kogălniceanu urmând să înceapă și în Smârdan, conform angajamentului constructorului, in maxim doua săptămâni. Astfel ar trebui ca la sfârșitul anului 2020 practic toți locuitorii comunei să se poată racorda la rețeaua de apa și canalizare. Se vor moderniza stațiile de pompare apa potabila din Cișmele și Smârdan prin montarea de pompe cu debit mai mare pe distribuție, vor fi înlocuite la fiecare stație de pompare bazinele existente de 3*80m3 cu bazine de 2*200 m3. Pe aducțiune se va realiza conducta de aducțiune de la Fabrica de pâine Arcada (Fălești, cu apa de Vrancea) in Smârdan cu stații de pompare pentru Cișmele și Kogălniceanu zona Moara Veche. Contribuția Primăriei Smârdan este de 202427,28 lei. “

Contractul de Finanțare nr. 158/20.12.2017, aferent investiției „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 – 2020” a fost semnat de Societatea Apă Canal SA Galați cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pe 20 decembrie 2017. Durata contractului este de 105 luni, respectiv până la data de 31.12.2023, iar valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 822.694.181 lei cu TVA inclus.
Finanțarea proiectului este asigurată prin finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în valoare de 511.757.962 lei; finanțare nerambursabilă din bugetul de stat de 78.268.862 lei; finanțare din bugete locale în valoare de 12.041.366 lei și contribuție societate Apă Canal S.A. Galați în valoare de 90.123.336,79 lei.
Valoarea neeligibilă inclusă în proiect este de 130.502.654,65 lei, reprezentând TVA.

În cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014 - 2020", în data de 12.07.2018, Societatea Apa Canal S.A. Galați a semnat contractul de lucrări „GL-CL-01 – Alimentare cu apa si canalizare in aglomerările Galați si Smârdan” cu societatea S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., in calitate de Lider al Asocierii S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 S.A., București.

Contractul este în valoare de 102.821.009,87 lei, fără TVA.

Durata de execuție a contractul de lucrări este de 30 luni, de la data ordinului de începere, plus 36 luni perioada de notificare a defectelor.

În cadrul contractului se vor executa lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și de canalizare, reabilitare si extindere gospodarii de apa, stații de pompare apa potabila si stații de pompare apă uzată, branșamente de apa, racorduri de canalizare, subtraversări și supratraversări ape, drumuri, cai ferate, în municipiul Galați si comuna Smârdan, astfel:
* Reabilitare si extindere: conducte aducțiune – 15,217 km, rețea de distribuție apa – 22,799 km, rețea de canalizare - 79,518 km, inclusiv conductele de refulare;
* Reabilitare si construire: 6 stații de pompare apa, 6 rezervoare, 25 stații de pompare apa uzata.

Sursele de finanțare și valorile fiecărei surse din cadrul acestui contract sunt:
- finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune în valoare de 76.018.657,22 lei, fără TVA,
- bugetul de stat în valoare de 11.626.382,87 lei, fără TVA, 
- bugetul local în valoare de 1.788.674,29 lei, fără TVA,
- și contribuția societății Apa Canal SA Galați în valoare de 13.387.295,49 lei, fără TVA.

(sursa: Apă-Canal S.A)