Articole
  • Mesaje pentru romani
  • 18 mai 2019
  • FUIOR IULIA

Proiectele europarlamentarilor PSD pentru viitorul Europei, in POLITICA EXTERNA

Europarlamentarii români PSD vor acționa pentru creșterea infl uenței partidului în interiorul grupului politic S&D și respectiv pentru creșterea rolului decizional și infl uența României ca stat membru al UE.
Consolidarea profi lului României în UE este una dintre prioritățile centrale ale României.
România susține consolidarea relațiilor Uniunii cu partenerii strategici și globali.

Parteneriatul transatlantic rămâne unul din obiectivele centrale ale politicii externe a României, dar și ale Uniunii.
■ Participarea activă la dezbaterea privind viitorul proiectului european, cu promovarea consecventă a obiectivelor și intereselor României și ale cetățenilor români;

■ Implicarea activă pentru protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români ce lucrează în Marea Britanie, care nu trebuie să fi e afectate de Brexit. În general, o participare mult mai activă la procesul decizional comunitar, pe măsura importanţei pe care o are România, al şaselea stat ca relevanţă din UE27;

■ Continuarea demersurilor de fi nalizare a Mecanismului de Cooperare și Verifi care, prin internalizarea procesului de monitorizare a condiționalităților din cadrul său, prin promovarea activă în dialogul cu interlocutorii europeni a progreselor României în materie de reformă a justiției și de combatere a corupției;

■ Menținerea angajamentului privind aderarea la spațiul Schengen, de natură să contribuie la întărirea securității frontierelor externe ale UE și la consolidarea securității interne a UE în ansamblul său;

■ Evidențierea contribuției substanțiale a României la asigurarea securității frontierei externe a UE;

■ Implicarea activă în implementarea urgentă de soluții adecvate la fenomenul migrației, care să trateze problema la sursă, în țările de origine, dar și cu sprijinirea statelor de tranzit și a celor din proximitatea zonelor de confl ict care găzduiesc deja un număr mare de refugiați, promovând o abordare coordonată și unitară;

■ Sprijinirea și efi cientizarea Parteneriatului Estic, instrument important pentru obiectivul României de proiectare a stabilității democratice, stabilității și securității în vecinătatea sa estică;

■ Evidențierea contribuției substanțiale a României prin Promovarea combaterii și prevenirii antisemitismului, xenofobiei, rasismului, intoleranței, inclusiv prin intermediul Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA).
Europarlamentarii români PSD vor acționa pentru consolidarea relației euroatlantice ca obiectiv major de politică externă – Dezvoltarea, aprofundarea și extinderea relațiilor UE-SUA și UE-Canada în domeniile de interes comun, astfel încât toți cetățenii europeni să poată benefi cia pe deplin și în mod egal de oportunitățile Acordului Economic și Comercial Cuprinzător. Totodată, vor acționa în cadrul UE pentru a determina o decizie a Guvernului SUA de eliminare a vizelor impuse cetățenilor români.
■ Demersurile de punere în valoare și funcționare optimă a Task Force-ului bilateral pentru aplicarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI trebuie continuate;

■ O atenție deosebită va fi acordată stimulării prezenței militare americane în UE și în România, în contextul regional cunoscut, inclusiv prin cooperarea pentru implementarea adecvată a deciziilor relevante ale Summit-ului din Polonia.

■ Menținerea vizelor solicitate cetățenilor români pentru accesul pe teritoriul SUA reprezintă o practică discriminatorie față de cetățenii europeni români și reprezintă o decizie neconformă în raport cu statutul de partener strategic al României pentru

SUA și contributor important la efortul comunității internaționale de combatere a terorismului internațional.
Europarlamentarii români PSD vor continua demersurile de susținere fermă și consecventă a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova
■ Sprijinirea continuării proiectelor în domeniul energetic, al transporturilor și infrastructurii, de conectare fi zică prin România la spațiul european: fi nalizarea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, liniile electrice, podurile, proiectele de construcție instituțională sau cele de impact social, cum ar fi extinderea SMURD pe tot teritoriul Republicii Moldova, în domeniul sănătății, grădinițelor, culturii, formării elitelor prin bursele de studii.

■ O importanță deosebită va fi acordată susținerii aplicării Acordului de Asociere UE-R. Moldova, inclusiv a componentei de liber schimb și va fi urmărită obținerea unor progrese pe fond în cadrul negocierilor în formatul „5+2” în ceea ce privește dosarul transnistrean, care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova în frontierele sale recunoscute internațional.
Europarlamentarii români PSD vor promova obiectivul de transformare a vecinătății României, inclusiv în Balcanii de Vest și în regiunea Mării Negre, într-o zonă democratică de stabilitate, prosperitate, securitate și predictibilitate.


■ Se va pune accentul pe consolidarea cooperării economice, interconectare energetică și proiecte comune de infrastructură.

■ În ceea ce privește zona Mării Negre, aceasta are o importanță strategică deosebită ca vecin direct al UE, iar stabilitatea regională și evoluțiile aferente statelor din regiune, precum și conexiunile strategice pe care regiunea le realizează între Europa, Asia și Orientul Mijlociu trebuie să benefi cieze de o atenție sporită.

■ Europarlamentarii români PSD vor pleda pentru o implicare sporită a UE în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea, în proximitatea estică, a unei zone stabile, democratice și prospere, prin deschiderea spațiului Mării Negre la valorile și procesele de cooperare europene și euro-atlantice.
Europarlamentarii români vor acționa pentru consolidarea relațiilor Uniunii Europene și implicit ale României cu parteneri strategici, pentru efi cientizarea acțiunii diplomatice în context european
■ O atenție deosebită trebuie acordată statelor din regiunea extinsă a Mării Negre, din Asia, America Latină, precum și alte state din G20.

■ Europarlamentarii români vor acorda o atenție deosebită relațiilor cu Azerbaidjan și vor fi sprijinite activ aspirațiile europene și euro-atlantice ale Georgiei. De asemenea, va continua sprijinirea cooperării Armeniei cu UE, în domeniile de interes precum și relațiile de parteneriat cu Turkmenistan, Kazahstan și Uzbekistan, cu accent pe dimensiunea economică.

■ O prioritate o va reprezenta consolidarea relațiilor și a cooperării cu țările emergente din America Latină și Asia, în special cu China, unde se va acționa pentru substanțializarea în continuare a inițiativelor în plan economic.

■ Un alt obiectiv important rămâne aprofundarea relației strategice cu Israel, și extinderea domeniilor de cooperare, concomitent cu intensifi carea relațiilor cu ansamblul regiunii. Va fi valorizată în continuare relația specială cu comunitatea cetățenilor israelieni de origine română, ca punte de legătură privilegiată între cele două țări.
Guvernul PSD va realiza o structură integrată în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care să monitorizeze evoluția pe plan european și să acționeze pentru a acorda sprijin de urgență familiilor de cetățeni români sau familiilor mixte care includ cetățeni români, care sunt supuse unor practici abuzive din partea unor autorități naționale din state europene, de separare a părinților de copii și de preluare a copiilor deținând cetățenie română și plasați în instituții de stat sau dați spre adopție unor cetățeni străini. Această structură va include diplomați cu pregătire de specialitate din partea Direcției Generale Afaceri Consulare, reprezentanți detașați de la alte instituții cu competențe în materie ale statului: Autoritatea Națională de Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, specialiști în dreptul familiei etc.


■ Practica ultimilor ani a demonstrat existența unor tratamente discriminatorii și abuzive față de familiile de cetățeni români care trăiesc în state europene și cărora le-au fost luați abuziv, sub diferite pretexte, copiii deținători de cetățenie română. Sunt cunoscute cazurile familiilor Bodnariu și Nan din Norvegia, Smicală din Finlanda, Barbu din Marea Britanie ș.a.