Articole
  • Mesaje pentru romani
  • 01 august 2019
  • FUIOR IULIA

Eugen Teodorovici a prezentat RESETAREA FISCALA adoptata in sedința de Guvern / DOCUMENT

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca s-a adoptat un act normativ pentru stergerea unor datorii ale persoanelor fizice si companiilor in anumite conditii.

„S-a aprobat un act normativ foarte asteptat. Un mecanism de restructurare financiara, nu este amnistie fiscala. Creantele sunt de 30 miliarde pe hartie si luam masuri ca parte din sume sa intre in trezoreria statului. Se propun doua zone. Contribuabilii cu datorii peste si sub plafonul de 1 milion de lei. Ca grup tinta sunt 2.700 de companii cu capital privat si sunt 255.000 de angajați care pot fi salvati si nu sunt puse in pericol locurile de munca”, a zis ministrul.

 

Măsuri pentru debitorii care au datorii mai mari de 1 milion de lei

 
  • 6 luni în care debitorul poate opta pentru restructarea financiară și își pregătește un plan de restructurare elaborat de către un expert independent
  • măsuri accesibile tuturor contribuabililor: persoane fizice și juridice
  • restructurarea poate fi constituită din una sau mai multe măsuri: a) plata eșalonată a obligațiilor bugetare; b) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare, în condițiile reglementate de Codul de procedură fiscală; c) stingerea obligațiilor bugetare prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului d) anularea unor obligații bugetare principale în proporție de maxim 50%, din totalul acestora, funcție de capacitatea financiară de plată a debitorului
  • Amânarea la plată a accesoriilor datorate de contribuabili în vederea anulării dacă planul de restructurare se finalizează cu succes

Condiții privind plata obligațiilor bugetare restante:

a) până la 15 decembrie 2019 debitorul trebuie să achite : - obligațiile bugetare cu termene de plată între 1 ianuarie - 15 decembrie 2019, - obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat, - obligațiile bugetare stabilite de alte organe, precum și amenzile transmise spre recuperare ANAF, după notificarea ANAF privind intenția de restructurare;

b) în primul an al înlesnirii debitorul trebuie să achite obligațiile bugetare scadente în perioada 1 decembrie 2019 și data comunicării deciziei de înlesnire la plată;

c) în al doilea an al înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite cel puțin 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată;

d) din al treilea an și până la finalizarea înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite restul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, proporțional cu anii pentru care a fost acordată înlesnirea la plată;

e) plata eșalonată a obligațiilor bugetare restante în termenul maxim de 10 ani și plata obligațiilor curente pe 2019;

Condiții suplimentare:

a) pentru anularea a maxim 30% din obligațiile bugetare principale – debitorul trebuie să achite 5% din cuantumul obligațiilor eșalonate până la 15 decembrie 2019;

b) pentru anularea a între 30% - 40% din obligațiile bugetare principale - debitorul trebuie să achite 10% din cuantumul obligațiilor eșalonate până la 15 decembrie 2019;

c) pentru anularea a între 40% - 50% din obligațiile bugetare principale - debitorul trebuie să achite 15% din cuantumul obligațiilor eșalonate până la 15 decembrie 2019;

Măsuri pentru datornicii care au datorii sub 1 milion de lei

Anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadenţă anterioară datei de 31 decembrie 2018 , administrate de ANAF, cu următoarele condiţii:

a) declaraţia rectificativă să fie depusă până la data de 15 decembrie 2019; b) obligaţia individualizată în declaraţia rectificativă să fie stinsă până la aceeaşi dată (15 decembrie 2019); c) stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor a obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019; d) depunerea tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor; e) depunerea cererii de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2019.

Anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la de 31 decembrie 2018, administrate de ANAF, cu următoarele condiţii

a) stingerea până la 15 decembrie 2019 a obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018; b) stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor a obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019, c) depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal; d) depunerea, până la data de 15 decembrie 2019, a cererii de anulare a accesoriilor.

În cazul unităţilor administrativ-teritoriale, facilitățile se acordă de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, opțional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura aplicabilă.

Pot beneficia de facilitățile prevăzute persoane fizice sau entități fără personalitate juridică - care au obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 mai mari de un milion de lei.

SURSA: https://www.stiripesurse.ro